Vitaliteit, wat kan ik daar mee? (2)

‘Maar, we worden allemaal ouder toch?’ Is een terecht kritische vraag of opmerking die wij vaak horen tijdens een lezing over vitaliteit en gezondheidsbevorderend gedrag. Inderdaad we worden ouder. Het lijkt daarbij wel of kwantiteit veel belangrijker is in de cijfers dan kwaliteit. Maar we worden ook zwaarder qua gewicht en op de hand, de cijfers van het metabool syndroom en diabetes type II (de leefstijlvariant) schieten door het plafond, we ervaren meer stress, kampen met stemmingsstoornissen, zijn minder energiek en meer vermoeid en we zien steeds meer slaapproblemen. Er is sprake van een ‘overall’ toegenomen medische consumptie, met bijna onbeheersbare kosten. Kortom we worden inderdaad ouder maar of we er nu collectief gezonder en vitaler op worden? Terwijl gezond oud worden, en tot op hoge leeftijd vitaal blijven, op bijna ieders verlanglijstje staan. Onze eerste tip is om het van het verlanglijstje te verplaatsen naar een ’to do list’. Tot op een zekere leeftijd lijkt vitaliteit vanzelfsprekend maar geleidelijk aan zul je zelf ermee aan de slag dienen te gaan.

Bijwerkingen

Tegenwoordig lijkt er altijd wel een pil of operatie voorhanden te zijn die de kwaliteit van leven zal verhogen. En dat is soms mooi, maar is dat ook altijd nodig? Elk medicijn heeft keerzijdes die we bijwerkingen noemen en ook is een operatie niet altijd zonder risico. Ik vind ‘bijwerkingen’ een intrigerende term. Bijna elk medicijn ‘past’ op verschillende receptoren in ons lijf en heeft dan daar een ‘werking’. En komt die werking ons niet uit dan heet het plots een bijwerking. Sommige medicijnen zijn een wereldhit geworden dankzij hun bijwerking. Het werkzame bestanddeel uit Viagra werd ooit eerst op de markt gezet als bloeddrukverlagend middel. De meest beroemde bijwerking zal de lezer bekend zijn. En dat is waar het middel nu om voorgeschreven wordt. Een langdurige erectie en daarmee is het bloeddrukverlagende effect in het rijtje van de bijwerkingen terecht gekomen. Een mooi staaltje van medisch omdenken. Dat zouden we vaker moeten doen.

Aspecifiek

Wij zijn helemaal niet tegen medische interventies maar willen mensen leren en inspireren om zelf gezondheidsbevorderend gedrag ter hand te nemen. Onze passie ligt in het wakker schudden, inspireren, coachen en begeleiden van mensen die bewuster zelf aan de slag willen met hun gezondheid en de vitaliteit hoog willen houden of verbeteren. Investeer in kwaliteit, dan komen er statistisch gezien als bonus ook extra jaren in kwantiteit.

In onze visie zijn gezondheid en vitaliteit de optelsom van meerdere factoren. Fysieke, mentale, emotionele, sociale en zingevende factoren bij elkaar opgeteld geven kwaliteit van leven. Wij zijn blij met een goede medische zorg en achtervang zoals we nog wel hebben in Nederland, maar zijn juist ook pleitbezorgers voor een ruimere kijk op problemen maar vooral op oplossingen. De zogenaamde onbegrepen aspecifieke klachten ‘SOLK’ die mensen ziek thuis houden, bij de huisarts brengen, kunnen beginnen met een onbestemd gevoel van onvrede, afnemende prestaties en levenslust. We zien ook een stressvolle periode in het leven van mensen daaraan vooraf gaan.

Passie

Mensen met deze aspecifieke klachten dreigen in de bak met onbegrepen klachten terecht te komen. En de kans bestaat dat de diagnose ‘psychosomatisch’ uit de lade wordt getrokken met het advies ‘leer er maar mee leven’. Maar juist dit soort klachten en syndromen lenen zich uitstekend voor leefstijlinterventies. Vervang het psychosomatische denken eens door de biopsychosociale visie en kijk eens ruimer naar oorzaken. Onze passie ligt in mensen begeleiden, inspireren, soms wakker schudden en hen zichzelf in hun kracht laten zetten. Ga aan de slag met je eigen stijl van leven. Werken aan je leefstijl heeft vaak als bijwerking meer gezondheid en vitaliteit, een vergroting van je eigenwaarde, beter slapen, dit gedeelte van de bijsluiter heeft een paar mooie pagina’s. En soms kan het zo simpel zijn. Om te beginnen wat meer naar buiten, eerder afkoppelen van de socials, uurtje vroeger naar bed, meer groenten eten. Het scala is heel divers maar begin altijd met kleine stapjes. En dan per week klein stapje erbij. Onze coaches kunnen je daarin prima begeleiden. En als je dat een aantal weken doet treedt het vliegwiel effect in. De energie komt terug, je slaapt beter, je vage rugklachten nemen af…. kleine stappen op weg naar een grote verandering. De keuze is aan jou.