Home » Referenties

SCHOTT & CO heeft diverse grote projecten ontwikkeld en uitgevoerd binnen overheid en bedrijfsleven. Onder andere voor en in samenwerking met De Nationale Politie, Defensie, TNO en Brandweer.

Enkele projecten uitgelicht:

Mentale Kracht Nationale Politie

De Nationale Politie wordt door ons getraind in mentale kracht en weerbaarheid. SCHOTT & CO stond aan de basis van deze training en heeft al 28.000 agenten getraind en gecoacht. Nog 20.000 agenten te gaan. De training leert politiemensen hoe hun energie optimaal te managen tijdens acute stresssituaties en in perioden van langerdurende stress. Een team van twintig specialisten die door ons zijn opgeleid, traint en begeleidt politiemensen hierin.

FIT@NP

Het project FIT@NP is het grootste vitaliteitsproject dat momenteel in Nederland draait. Het betreft drie thema’s: Eet je FIT, Denk je FIT en Beweeg je FIT. Wij leiden intern binnen de politie Vitaal Coaches op en leveren twintig Vitaal Coaches die binnen de verschillende eenheden van de politie via een spreekuur en (groeps)trainingen vaardigheden bieden op het gebied van gezondheidsbevorderend gedrag en duurzame inzetbaarheid.

Coping Flex

In samenwerking met TNO hebben wij een rol gespeeld in de ontwikkeling van de gevalideerde training ‘Coping Flex’. Binnen Defensie hebben wij onderofficieren getraind en inzicht en vaardigheden geboden in het observeren en adviseren rondom verschillende copingstijlen van hun manschappen bij stressvolle situaties tijdens uitzendingen naar conflictgebieden.

Mentale Kracht Brandweer

Diverse brandweerkorpsen investeren momenteel in de mentale veerkracht van hun beroeps- en vrijwillige medewerkers. Wij hebben al verschillende train de trainers verzorgd op inhoud en vaardigheden.

Wij beschikken over een poule van ruim veertig ervaren Vitaal Coaches en trainers Mentale Kracht die ook jouw bedrijf of organisatie naar een hoger plan kunnen tillen.

Referenties

TNO

In samenwerking met TNO hebben wij een deel van de training ‘Coping Flex’ voor de Koninklijke Landmacht ontwikkeld en verzorgd.

Politie Academie Nederland

Voor de Politie Academie Nederland hebben wij verschillende opleidingstrajecten ontwikkeld en verzorgd. Het opleiden van IBT docenten onderdeel Fysiek Mentale Vorming. Een sportopleiding (IFS) voor de arrestatieteams; diverse themadagen rondom gezondheid en vitaliteit; opleidingen verzorgd voor kernteam mentale kracht op gebied van stresshantering en gezondheidsbevorderend gedrag.

Wij staan aan de basis van ontwikkeling van de training Mentale Kracht. Onderdeel energie management. Hoe reguleer je je energie in acute en lange termijn stressvolle omstandigheden? Deze training wordt gevolgd door 48.000 personen en verzorgd door een team van door ons opgeleide trainers.

Nationale Politie

Voor het landelijke traject ‘Versterkt in je Werk’ van de Nationale Politie verzorgen wij het opleiden van trainers en coaches rondom de thema’s: Eet je fit, Denk je fit en Beweeg je fit. Een twintigtal door SCHOTT & CO opgeleide coaches zijn momenteel actief binnen de Nationale Politie.

Instituut Fysieke Veiligheid

Voor het congres Mentale Kracht IFV hebben wij diverse workshops verzorgd rondom het managen van stress.

Brandweer Nederland

Voor de Brandweer Nederland zijn wij vanaf eind 2016 betrokken bij het verzorgen van inhoud en opleiden van trainers rondom thema mentale kracht. Dit traject loopt nu in de regio Brabant.

Medisch Centrum Alkmaar

Bij het Medisch Centrum Alkmaar hebben wij in 2015 een themadag verzorgd voor 185 medewerkers rondom vitaliteit met diverse workshops over gezonde en lekkere voeding, bewegen en sporten met plezier en omgaan met stress.

Koninklijke Landmacht

Voor de Koninklijke Landmacht hebben wij bijgedragen aan de ontwikkeling en uitdraai van een deel van de training Coping Flex in samenwerking met TNO. Deze training is speciaal gemaakt voor onderofficieren in het coachen van hun manschappen die op uitzending gaan.

Royal Leerdam

Voor het personeel van de Royal Leerdam de Glasfabriek hebben wij een vitaaltraject ontwikkeld en begeleid aan de hand van een vitaalscan langs 9 thema’s van vitaliteit.

Tennet

Gedurende de fusie met een andere grote energiepartner hebben wij een trainingsdag verzorgd voor hoger opgeleid personeel rondom het herkennen en erkennen van stress.

CIOS Goes

CIOS Goes maakt gebruik van onze lesstof op gebied van voedingscoaching. Ook hebben wij diverse docenten binnen het CIOS opgeleid tot docent voedingsleer.

Rabobank

Verschillende filialen van de Rabobank hebben gebruik gemaakt van onze expertise op gebied van vitaliteit. Dit in samenwerking met VivoForto.

A.V. Triathlon Amersfoort

Deze grote triathlon vereniging heeft van ons een driedaagse cursus krachttraining voor looptrainers afgenomen. Geaccrediteerd door de KNAU.

Erasmus MC Rotterdam / AMC Utrecht

Binnen het Erasmus MC Rotterdam en AMC Utrecht mogen wij onder de noemer van anatomie.nl en snijzaal.nl van docent Functionele Anatomie John Verwijs regelmatig workshops en cursusdagen verzorgen op het gebied van de bouw van het menselijk lichaam. Een groot pluspunt voor onze opleidingen. Ook de politie maakt regelmatig gebruik van deze bijzondere onderwijstool.

Wil je meer weten over onze mogelijkheden en wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.