Home » Trainingen

Trainingen

Wij bieden diverse trainingen voor mens in bedrijf. Gezondheidsbevorderend gedrag en duurzame inzetbaarheid zijn onze kernthema’s. Wij motiveren en inspireren, van individu tot groep. Onze jarenlange ervaring en expertise op het gebied van gezondheid, vitaliteit en sport heeft ons gemaakt tot een gerespecteerd educatiecentrum.
Resultaat? Vitale medewerkers!

Wat doen wij?

SCHOTT & CO biedt diverse trainingen, seminars, workshops en lezingen voor de mens in het bedrijf. Kernwoorden daarbij zijn: gezondheidsbevorderend, interactief, duurzame inzetbaarheid, optimale prestatietoestand, stressmanagement en verzuimbeheersing. Van kort interactief tot meerdaagse trajecten. Altijd vanuit een meerdimensionale visie, 1+ 1+1 ≠ 3, soms is het 111. Onze trainingen begeven zich op het raakvlak van fysieke, sociale, mentale en emotionele factoren, gekoppeld aan de invulling die iemand geeft aan zijn bestaan. Inzicht opdoen, vaardigheden leren en inspireren om de regie over de eigen gezondheid en vitaliteit waar nodig en mogelijk weer in eigen hand te nemen.

Wie gingen je voor?

Nationale Politie
Wij hebben voor de Nationale Politie reeds 28.000 agenten getraind op het gebied van EnergieManagement als onderdeel van het project Mentale Kracht en Weerbaarheid. Tools aanreiken en trainen voor het behoud van een optimale prestatietoestand in stressvolle omstandigheden. Zowel in acute situaties als in langdurige perioden van stress. Ook iets voor uw bedrijf?

Defensie en TNO
In samenwerking met TNO hebben we de training Coping Flex deels mogen ontwikkelen en uitrollen. Dit om onderofficieren binnen Defensie te leren stresshanteringsstijlen bij hun manschappen in uitzendgebieden beter te herkennen en coachen.

Brandweer
Voor de brandweer in regio Brabant-Oost hebben wij diverse train-de-trainers projecten gedaan op gebied van stressmanagement.

Minder risicovolle beroepen…
Ook voor diverse andere beroepsgroepen waarbij sprake is van minder acute beroepsrisico’s hebben wij trainingen, projecten en trajecten verzorgd in het kader van duurzame inzetbaarheid en gezondheidsbevorderend gedrag. Onze expertise is breed en groot.
Klanten voor wie wij gewerkt hebben zijn onder meer RABO Bank, Medisch Centrum Alkmaar, Bouwbedrijf Saint Gobain en Microsoft.

Neem vrijblijvend contact met ons op om samen te kijken hoe wij uw bedrijf en werknemers kunnen inspireren en versterken.

Carel Schott:
E: carel@schottenco.nl
T: 0618665115